Seguirem treballant per recuperar els autèntics valors del poble: personalitat, territori, patrimoni...

dilluns, 21 de maig del 2007

Les nostres propostes municipals pel 2007

Urbanisme

 • Revisar el Pla General d’Urbanisme d’acord amb les recomanacions de l’Agenda XXI i mirar de corregir el model desenvolupista de poble que s’ha aplicat fins ara
 • Resoldre l’urbanísticament el passeig de l’Església
 • Condicionar els carrers del barri vell: senyalització, voreres, etc.
 • Promoure habitatge protegit per als joves
 • Limitar el creixement dels polígons industrials i afavorir la presència d’empreses que aportin algun tipus de benefici al poble
 • Replantejar els plans parcials Lliçà XXI i el Turó

Economia

 • Impostos i taxes especials per a les persones amb recursos limitats (jubilats, joves, famílies amb problemes d’atur, minusvalideses, etc.)
 • Revisar les despeses municipals actuals; suprimir les innecessàries i sumptuàries
 • Limitar el nombre de polítics alliberats i els seus salaris. Amb l’eliminació o sensible reducció d’aquests sous podrien aconseguir-se els llibres escolars de franc per a tots els alumnes del poble
 • Reduir el deute bancari actual de l’ajuntament (serà de 8,2 milions d’€ a finals del 2007)
 • Modificar l’estructura d’impostos i taxes per situar-la a la mitjana de la comarca, no com ara, que estem per sobre d’aquesta mitjana
 • Revisar la política de subvencions a les entitats per fer-les més justes i equilibrades

Medi ambient

 • Promoure la conservació i millora paisatgística del Tenes en col·laboració amb el Consorci de la Conca del Riu Besòs
 • Crear catàlegs d’espais naturals, arbres monumentals i edificis d’interès per protegir-los
 • Promoure la implantació d’edificacions de tot tipus generadores d’energies renovables
 • Afavorir l’estalvi d’aigua i l’aprofitament d’aigües pluvials
 • Promoure una il·luminació pública més sensata, eficient i no contaminant

Cultura, esbarjo i esport

 • Crear una oficina de català que corregeixi els textos de l’ajuntament, assessori particulars i organitzi cursos i activitats per fomentar el coneixement de la llengua
 • Estimular les activitats i iniciatives culturals, associatives i esportives, però desvinculant-les de la política
 • Vetllar per uns parcs i zones d’esbarjo més cuidats
 • Potenciar l’aprofitament de les zones esportives

Ensenyament

 • Eliminar barracons
 • Promoure nous estils d’educació
 • Ampliar l’escola bressol

Societat

 • Promoure les vies per atendre les necessitats de la gent gran i dels joves

Comunicació

 • Obrir espais per rebre les opinions i propostes dels ciutadans
 • Aconseguir la participació ciutadana en les grans decisions