Seguirem treballant per recuperar els autèntics valors del poble: personalitat, territori, patrimoni...

dimecres, 23 de maig del 2007

SABIES QUE ...?

Sabies que l’alcalde el primer que va fer quan va prendre possessió de l’alcaldia el 2003 va ser apujar-se el sou el 29%?

  • Sabies que el nostre ajuntament ha mantingut aquests quatre últims anys de govern dues persones alliberades (l’alcalde i el tinent d’alcalde) amb salaris milionaris (més de 15 milions de pessetes entre tots dos), mentre que la resta d’ajuntaments de la comarca, de dimensions semblants o més grans que el nostre, només tenen com a màxim una persona alliberada?
  • Sabies que un exregidor de CiU, mentre desenvolupava la seva tasca municipal, va muntar una empresa immobiliària, que ha estat i està present en gairebé tots els projectes de promoció d’habitatges i que s’ha beneficiat d’informacions privilegiades, abans i ara, per l’amistat amb persones de l’equip de govern que té aquest exregidor, que es passeja per les oficines municipals com vol i quan vol, com si estigués a cal sogre?
  • Sabies que l’abocament de milers de metres cúbics de terres a la llera del torrent de Can Magarola el va fer l’empresa promotora dels nous habitatges de Can Prat, amb el consentiment de l’ajuntament i sense cap mena de compensació coneguda, i que va provocar fins i tot la intervenció de l’Agència Catalana de l’Aigua?
  • Sabies que estem pagant mensualment més de 6.000 euros pel lloguer d’una part de Can Coll només per servir-se’n tres o quatre cops al mes, després d’haver indemnitzat incomprensiblement amb 70 milions de pessetes l’empresa explotadora del restaurant, que estava pràcticament aturat, perquè marxés?
  • Sabies que tenim el nombre d’empleats municipals per habitant més alt de la comarca?
  • Sabies que l’endeutament bancari ha passat de 2,4 a 8,2 milions d’euros en els últims quatre anys sense haver dut a terme cap inversió significativa (no oblidem que el nou CAP i l’Institut els ha finançat al 100% la Generalitat) i que els nous crèdits obtinguts tenen un període de carència inicial que hipoteca l’economia dels futurs governs municipals?
  • Sabies que el Casal de Joves, en construcció, costarà més de 3 milions d’euros (quan estava previst que només se n’hi gastarien uns pocs milers), tot i que es disposa d’altres edificis municipals perfectament utilitzables per a aquest servei?
  • Sabies que ara fa quatre anys van prometre més de 400 habitatges per als joves (Lliçà XXI) i que això s’ha transformat en un projecte especulatiu, que només complirà, com a molt, el 30% de la promesa, que és el mínim legal a què estan obligats?
  • Sabies que cada any les despeses de representació de l’equip de govern (dinars, sopars, etc.), dels quals gaudeixen ells mateixos, pugen més de 12.000 euros (més de 2 milions de pessetes), segons detall dels comptes anuals?
  • Sabies que els projectes a mitjà i llarg termini de l’actual equip de govern i potser també d’algun altre partit de l’oposició pretenen convertir Lliçà de Vall en un macropoble de més de 15.000 habitants?

Aquestes reflexions són suficients per desitjar un nou model de gestió municipal, més eficaç, més honest, més just, més independent i més raonable.

Això només ho pot fer ERC-I. Vota’ns!