Seguirem treballant per recuperar els autèntics valors del poble: personalitat, territori, patrimoni...

dilluns, 26 de maig del 2008

El català a casa nostra.


Unes persones molt agradables. Fa un temps i per motius que no venen al cas... vaig inscriurem com a Voluntari per la Llengua, em van assignar un "aprenent" (així anomenen a les persones interessades en aprendre el nostre idioma), bé en realitat en son 2, ja que son parella i van demanar fer-ho junts.
En la primera entrevista/xerrada vaig preguntar perquè volien aprendre català. Tenen un fill de tretze mesos ja nascut a Catalunya i per tant el nen ja des de la llar d' infants començarà a aprendre a parlar i a fer-ho en català, el pares veuen que ells necessiten l' idioma per poder parlar amb el seu fill amb plena naturalitat, a més, volen quedar-se a Catalunya i per tant integrar-se, però tenen una greu dificultat, nosaltres, els Catalans autòctons.
Encara que en la seva vida quotidiana s' adrecen a tothom en català, quan l' interlocutor veu que tenen alguna dificultat (lògica) de parla, els hi continua en Castellà.
Aquesta manera d' actuar nostra (massa freqüent) els hi comporta molta dificultat alhora de l' aprenentatge, tant pel que fa a l 'enriquiment de vocabulari com en el fet de no poder perdre mai la vergonya i llençar-se a parlar amb fluïdesa. Això els va dur a fer la opció que ara mateix estan portant a terme, la qual cosa els honora.
Us explico això per tal de fer-vos participar d' una realitat que nosaltres els catalans podríem, o hauríem de poder resoldre més rapida i naturalment tant sols hem de fer una cosa... parlar el nostre idioma! amb tothom, sigui quina sigui la procedència del nostre interlocutor, sigui la que sigui la dificultat... n' estic segura que després de poc temps veuríem com el nostre idioma es parla més i millor, nosaltres hauríem fet quelcom per nosaltres mateixos i en el mateix fet hauríem ajudat a unes persones que desitgen ser i integrar-se en el nostre país i esdevenir catalans ells i els seus fills.
Pense-ho-hi. Es el nostre idioma, la nostra identitat, el nostre país, les nostres costums el que està en joc. Parleu, penseu, viviu en Català !
Rosa Ventura.

dilluns, 19 de maig del 2008

El gran dèficit de subministraments


Tots som sobradament coneixedors dels gran dèficits que pateix el nostre poble:
Mig poble no gaudeix de subministrament de gas natural
El subministrament d’electricitat per la poderosa i incompetent ENDESA és un desastre: talls de llum, avaries continuades, tensió inestable,…
Internet només arriba a alguns barris amb un mínim de garantía.
Hi ha sectors que no disposen de línia de telèfon fix i no saben quan en podran tenir.

Una obligació dels nostres governants municipals seria la de gestionar amb els mitjans que calgui i on calgui que aquestes deficiències i mancances, en ple segle XXI i a pocs quilòmetres d’una gran ciutat que es diu europea, de tal manera que tots els ciutadans poguessin gaudir d’aquests subministraments amb qualitat i garantia.

Però estan fent exactament a l’inrevés: passen de tot, argumentant que això no és cosa d’ells, mentre esperonen el creixement de més indústries i més habitatges que comporten més necessitats de serveis i subministraments. És a dir, no es resolen els problemes actuals i es fomenta llur agreujament, només guiats per l’avidesa especulativa.

Un cero a tot l’equip governant municipal.

dimarts, 13 de maig del 2008

Canvis en el govern municipal?


Segons ens ha informat una persona vinculada a CiU del nostre poble, l’any vinent o potser el 2010, hi haurà “moguda” en les cadires del govern municipal.

L’ajuntament de Barcelona, va posar en pràctica un sistema automàtic de renovació de l’alcalde, sense eleccions necessàries, i d’alguna manera furtant els drets als ciutadans, que els del PSC han anat fent servir des dels inicis de la nova democràcia fins el nostres dies. El primer alcalde veritablement elegit fou en Narcís Serra, que va plegar a mig mandat essent substituït automàticament per Pasqual Maragall. De la mateixa manera aquest també va donar pas pel mateix sistema a Joan Clos i aquest per poder ser ministre a Madrid, també va entregar les claus de la casa gran a Jordi Hereu.

Doncs bé, imitant aquest sistema èticament poc democràtic, l’ actual alcalde de Lliçà de Vall, Andreu Carreras, segons així ens han dit, al·legant raons de salut o cansament, o... plegarà d’alcalde i automàticament serà substituït, en principi pel senyor Casas, però també podria ser per la senyora Espaulella.

Per això, anticipant aquest fets, es veuen des de fa dies alguns moviments sospitosos, com per exemple, persones de CiU no regidors, però situats a llocs estratègics de les llistes electorals, que comencen a participar en certes tasques de govern. Igualment, no és estrany que l’alcalde només es responsable d’una àrea de govern de segon nivell?

divendres, 2 de maig del 2008

Una foto pel record

Els nostres organitzadors fent costat a Carme Puig Antic i Manuel Huerga, el dia de la sessió de "Cineforum" a LLiçà de Vall amb la pel·lícula "SALVADOR"