Seguirem treballant per recuperar els autèntics valors del poble: personalitat, territori, patrimoni...

dimarts, 6 de febrer de 2007

el model de gestió

Els que vam assistir al darrer ple de l’ajuntament vam sentir més d’un cop que el Sr. Carreras feia referència al seu model de gestió municipal, que considera encertat i curull d’èxits. Doncs, no. Aquest model de gestió s’ha de canviar com més aviat millor, perquè:

- només han procurat per ells, per la seva minoria dominant

- mai han escoltat el poble ni l’oposició, malgrat els escrits, mocions, al·legacions, propostes, etc.; sempre han fet la seva, només la seva

- han fet malbé el territori, substituint boscos i conreus per polígons industrials, que només duen soroll, contaminació, trànsit i fins i tot perill de sinistres, sense aportar cap mena de benefici al ciutadà

- intenten massificar el poble amb promocions urbanístiques que només afavoreixen els interessos especuladors i sense promoure l’habitatge social

- tenim la ràtio d’empleats municipals per habitant més alta de la comarca, sense que això reverteixi en cap millora per al ciutadà

- tenim la pressió fiscal per habitant més alta de la comarca, i això no es tradueix en una millora progressiva de la qualitat de vida

- només s’embranquen en grans obres faraòniques, de dubtós gust, que ningú ha demanat : casal de joves, sala de vetlles, etc., amb costos milionaris

- el pressupost municipal està bàsicament orientat a satisfer les necessitats d’aquest aparell administratiu sobrecarregat, el manteniment d’edificis sumptuosos i de jardins mig abandonats, tiberis i despeses de representació mai explicades…, i molt poc va per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans

- l’alcalde i fins fa molt poc el tinent d’alcalde gaudien d’un sou milionari, que es van apujar un 29% només començar l’actual mandat; aquest cost dels càrrecs polítics remunerats també és el més alt de la comarca

- per mantenir aquesta estructura feta a la seva mida i conveniència han hagut d’endeutar bancàriament l’ajuntament, que ha passat de deure 2,4 milions d’€ l’any 2004 a deure’n 8,2 milions en tancar-se l’exercici 2007, segons previsions

- per retornar aquest deute a llarg termini, aquest any 2007 s’hauran de destinar 850.000 € (més de 140 milions de les antigues pesetes), que haurem de pagar entre tots; i això va a més, perquè el deute creix, i els interessos, també.

És evident que, si no volem dur aquest poble a la fallida econòmica i volem que s’orienti cap a una nova situació respectuosa amb el medi, que afavoreixi la qualitat de vida dels ciutadans, aturi les grans obres cares i innecessàries i eviti el creixement sense sentit i seny, ens cal un nou model de gestió. Una gestió assenyada, seriosa, responsable i que reculli el sentiment dels ciutadans.

Com que aquesta gent de CiU, que ens han estat governant fins ara i al llarg de més de trenta anys, no pensen canviar, convé potenciar la presència d’altres governants que sàpiguen capgirar la situació. Uns governants que estimin de debò aquest poble i que no es moguin per interessos econòmics.