Seguirem treballant per recuperar els autèntics valors del poble: personalitat, territori, patrimoni...

diumenge, 3 de desembre del 2006

Un Ple de “tintes carregades”

El Ple municipal celebrat el dia 1 de desembre, va demostrar, un cop més, que l’actual equip de govern està més sol que mai i, amb la seva característica arrogància i prepotència, segueix empenyent els seus projectes importants, sense suport de l’oposició i d’esquena als ciutadans.

I aixó s’ha demostrat en:

Modificacions de crèdits: proposen modificar partides pressupostàries amb increments o decrements, molts d’ells de més del 40%. És una evidència que els pressupostos estan fets de manera barruera.

S’han venut patrimoni per poder ajustar el pressupost i destinar més de 1 milió d’€ al “casal de joves”.

S’aproven només amb els 7 vots de CiU.

Pla Parcial del Turó: projecte de més de 200 habitatges, mal informat i amb un conveni de “compensació” no explicat ni comentat, on només es construirà en règim lliure, sense destinar cap habitatge a protecció o concertats, tot demanant els promotors-propietaris que l’ajuntament així ho plantegi i aquest ho assumeix en aquest sentit, amb l’argument de que Lliçà disposa de suficients habitatges en règims especials (on??)

Crítiques generalitzades de tots els partits de l’oposició en tots els sentits, però queda en l’ambient, com a més punyent, que s’està afavorint l’especulació i es dóna suport als propietaris-promotors, i no pas als ciutadans.

S’aprova només amb els 7 vots de CiU.

Problemes amb els veïns de Parets i Lliçà d’Amunt: Dos contenciosos damunt la taula, l’un contra l’ajuntament de Parets i l’altre contra el de Lliçà d’Amunt, pels traçats de vials que aquests han projectat de manera unilateral i que afecten al nostre municipi.

L’oposició en aquest cas hi dóna suport i es vota unànimament a favor, però roman en l’ambient la manca de diplomàcia, de gestió assenyada i de capacitat de diàleg, que no ha sabut emprar aquest equip de govern amb els seus veïns.

Recurs d’alçada a Urbanisme pel P.P. “Lliçà XXI”: Tota l’oposició es mostra contrària a la presentació d’aquest recurs, inicitiva de l’equip de govern, esperonat, se suposa pels promotors-propietaris d’aquest projecte en règim de compensació, els quals veuen entrebancs des de l’Administració que retrassen l’execució, precisament en vigílies electorals.

Tots els partits de l’oposició, manifesten que essent contraris al projecte, que només afavoreix a una minoria, consideren que les exigències imposades per Urbanisme Territorial, encara son insuficients i, per tant, s’esdevé la votació negativa.

S’aprova només amb els vots de CiU.