Seguirem treballant per recuperar els autèntics valors del poble: personalitat, territori, patrimoni...

diumenge, 17 de desembre del 2006

El triangle del Tenes

Tothom coneix els misteris que hi ha al triangle de les Bermudes, amb unes estranyes desaparicions mai explicades. Doncs bé, a Lliçà de Vall no ens estem de res, perquè aquí sembla que també tenim unes desaparicions força misterioses.

Segons ens ha explicat una persona que ha viscut els fets, en les converses entre el representant de la part compradora (un intermediari immobiliari) i la part venedora dels solars que configuren el projecte Lliçà XXI, aquest representant va argumentar que els preus pactats inicialment s’havien de revisar a la baixa, ja que les despeses inicials i els costos que havia de suportar la compradora (COMAPA) s’havien incrementat.

Va explicar, aquest intermediari immobiliari (una espècie autòctona que s’ha estès enormement en aquests darrers temps), que l’increment d’habitatges protegits i concertats que preveia el projecte minvava considerablement els marges de benefici. Això probablement només és una excusa comercial.

L’home va afegir que les importants comissions econòmiques que s’havien d’abonar a “determinades persones” perquè el projecte tirés endavant també hi influïen negativament.

I aquí és on sorgeix el “triangle”. Qui són aquestes “determinades persones”? On han anat a parar aquestes comissions?

Misteri, un gran misteri, igual que el de les Bermudes.

En aquests moments no sabem què pot haver-hi de veritat en aquestes afirmacions misterioses, però el que és evident és que aquest projecte fa pudor de debò, i el millor seria oblidar-lo..., o potser refer-lo?