Seguirem treballant per recuperar els autèntics valors del poble: personalitat, territori, patrimoni...

dijous, 21 de desembre de 2006

La nova promoció immobiliària del "TURÓ"


La franja de terreny catalogat com a “urbanitzable programat” situada entre el Mirador (passatge de la Serra), la Miranda (carrer de Sant Josep) i l’avinguda de la Miranda (això d’“avinguda” més aviat és un acudit), d’una superfície aproximada de 10,25 hectàrees, aviat presentarà un aspecte ben diferent, ja que està en marxa un pla parcial, anomenat “el Turó”.

Segons aquest pla parcial, en un sector, s’hi construiran 36 habitatges bifamiliars aparellats, en parcel·les d’entre 750 i 815 m², de 200 m² cadascun, i, en un altre sector, està previst construir-hi 168 habitatges plurifamiliars, en 14 mòduls de tres plantes cadascun, que allotjaran 12 habitatges (pisos) d’aproximadament 120 m².

Entremig de les dues zones urbanes hi haurà una zona verda, on s’encabirà una nova escola, una nova guarderia, un nou institut, etc., a més de piscina i pistes esportives.

De moment, l’únic que és més o menys clar és la construcció dels habitatges. Dels equipaments, ja en parlarem.

Aquest projecte, fortament criticat per tota l’oposició (PSC, ICV, PP i ERC), i que, per tant, només té el suport de l’equip de govern de CiU, estarà en informació pública molt aviat i obert a les al·legacions que s’hi puguin presentar. No hi faltaran les d’ERC ni, segurament, les d’altres partits.

Al nostre entendre, i així ho defensarem, aquest projecte té els següents inconvenients:


  1. Suposa la concentració de més de 750 persones en un espai relativament petit, que, a més, no disposa de les infraestructures necessàries de comunicació, comerç ni serveis (escoles, guarderia, CAP, farmàcia, etc.).
  2. L’altura dels mòduls de 3 plantes, que superarà els 9 m, representarà un impacte visual negatiu, precisament en un zona elevada del poble.
  3. El preu estimat de venda d’aquests habitatges serà superior a 300.000 € (50 milions de ptes.) els plurifamiliars i superior a 400.000 € (més de 65 milions de ptes.) els bifamiliars; per tant, aquesta promoció té una clara intencionalitat de negoci, aliena a les necessitats ciutadanes.
  4. El conveni que signaran els propietaris, l’ajuntament i l’empresa constructora preveu, en el punt sisè, que l’ajuntament es compromet a tramitar davant la Comissió d’Urbanisme de Barcelona l’exempció de la reserva d’habitatge sotmès a règim de protecció pública. És a dir que l’ajuntament, en comptes de vetllar pels interessos de la majoria de ciutadans, promovent la construcció d’habitatges de més fàcil accés, es converteix en còmplice de l’especulació urbanística, que només n’afavoreix uns quants.

Entre els propietaris de parcel·les als terrenys on s’ha de desenvolupar aquesta promoció, hi trobem l’empresa Juman 2, S. L., que pertany a un conegut industrial de Parets molt vinculat amb el nostre ajuntament per concessions, subministraments, etc.; també hi trobem l’empresa Joraj, S. L., que pertany a un exregidor del nostre ajuntament, i, per acabar d’arrodonir el pastís, hi trobem l’empresa Barnasfalt, S. A., clarament vinculada a Parc Industrial Fontanillas, S. L., sobradament coneguda per totes les obres que fa sense parar al nostre municipi.

L’interès de l’equip de govern per aquesta promoció, que no està pensada per al ciutadà i que afavoreix en part persones massa conegudes i vinculades als que prenen les decisions, fa rumiar, oi?