Seguirem treballant per recuperar els autèntics valors del poble: personalitat, territori, patrimoni...

dimarts, 26 de desembre de 2006

La via interpolar de Parets i el pla parcial del sector Can Montcau-Can Malé o Les deficients relacions amb els veïns
Com si es tractés d’una obra de Jardiel Poncela, el nostre ajuntament està escrivint el seu “culebrón”, caracteritzat per allò de pocs i mal avinguts.

Resulta que, per Parets del Vallès, hi passa l’anomenada Via Interpolar, una carretera ja projectada de fa anys, però que en l’últim pla general d’aquest municipi ha estat dibuixada de tal manera que entra en un tram de 400 metres en el terme de Lliçà de Vall. Això és inadmissible, perquè Parets no pot treure’s de sobre una infraestructura i condicionar així la nostra configuració urbanística.

També resulta que els de Lliçà d’Amunt, per necessitats internes, han projectat una modificació de l’anomenada Autovia del Tenes, de manera que l’allunyen de l’actual traçat, paral·lel a la riera del Tenes, la fan passar a tocar de la masia de Can Montcau i, ja en terme de Lliçà de Vall, la fan anar pel bell mig de la plana de les Torres, cosa que malmetria aquesta zona, que, malgrat els bocins que n’han anat escapçant per convertir-los en terreny industrial, encara representa el veritable pulmó natural del nostre poble. Aquesta modificació barroera no es pot permetre.

S’ha de dir que els d’ERC-I vam proposar, a través d’una moció que no va ser acceptada, que l’Ajuntament de Lliçà de Vall presentés al·legacions a aquesta autovia, que ha d’anar paral·lela a l’actual C-17 i que considerem innecessària. Finalment, en ser rebutjada la nostra moció per l’equip de govern, vam presentar directament les nostres al·legacions al Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya, que inclou aquesta autovia.

L’Ajuntament de Lliçà de Vall presentarà les al·legacions pertinents en tots dos casos (Via Interpolar i Autovia del Tenes) per fer valer els seus drets i exigir el respecte del nostre territori. Aquesta actitud té el suport de tots els regidors, sense excepció, però hem d’admetre que els nostres governants no tenen capacitat de diàleg, ni diplomàcia ni sentit de l’entesa, que és el que hauria d’estar per damunt dels moviments legals i oficials. Parlant la gent s’entén (fins i tot ho va dir el rei!).

Dos veïns i dos enfrontaments: un zero en gestió!